baner-2017

Sekcja Jeździecka Skoków CWKS „Legia” powstała dzięki staraniu miłośników jeździectwa w mundurach w 1960 r. Trzeba powiedzieć, że na terenie dzisiejszej sekcji konie były już w czasach budowy Cytadeli Warszawskiej. W latach tych stacjonował tu bowiem pułk kozaków wchodzący w skład sił carskich w Warszawie. Podłużne budynki dzisiejszej stajni, administracji sekcji po kolejnych modernizacjach stoją na fundamentach budynków z tamtego okresu. Najbardziej zaniedbany i najbardziej wysunięty ku laskowi na Kole budynek jest najwierniej zachowanym obiektem uznanym za zabytkowy. Stopniowo, w większości społecznie, przeobrażano tereny Wojskowego Ośrodka Weterynarii w obiekt sportowy. Powstawały place treningowe, niwelowano teren, budowano magazyny, kuźnie. Pod koniec lat sześćdziesiątych zbudowano hipodrom, a co najważniejsze przebudowano główną stajnię na 60 boksów dla koni. W następnych latach ukończono budowę hipodromu z krytą trybuną i budynkiem dla Komisji Sędziowskiej. Utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, ogrodzono teren, posadzono setki drzew i tysiące krzewów. W 1985 roku postawiono krytą ujeżdżalnię o wym. 84 x 18 początkowo z blachy falistej, której ściany w 1993 r wymurowano. Wszystko to budowano dla koni, dla sportu jeździeckiego. W chwili powstania sekcja posiadała 14 koni. Ich stan w latach późniejszych doszedł do ponad 80-ciu. Ogółem mieliśmy w treningu ok. 360-380 koni. Do najlepszych należy zaliczyć: Timura, Tyrasa, Don Hubertusa, Roncevala, Drobnicę, Berego, Bronza, Chandżara, Blekota, Darleta, Artemora, Festyna i Skarbca. Były okresy kiedy konie te zbliżone były klasą do ówczesnej czołówki europejskiej. Rozpoczęta w 1961 roku działalność sportowa zaowocowała widocznymi efektami już w następnym roku. Zawodnicy Legii zaczęli odnosić sukcesy na zawodach ogólnokrajowych i za granicą. Głównymi ich autorami byli: Jan Kowalczyk i Marian Kozicki. Trenowani przez doskonałego trenera /przedwojennego rotmistrza 2 pułku ułanów, czołowego jeźdźca polskiego okresu międzywojennego/ mjr . Wiktora Olędzkiego, w latach 1965-74 odnosili wiele sukcesów na hipodromach Europy i świata. Przez wiele lat Kowalczyk i Kozicki wraz z Antonim i Tomaszem Pacyńskimi, Ciebielskim, Ciesielskim, Babireckim, Ferensteinem, Migdalskim stanowili czołówkę krajową. Ogółem zawodnicy naszej sekcji zdobyli tylko w kategorii seniorów 22 tytuły Mistrzów Polski i ponad 110 pierwszych miejsc na zawodach rangi CSIO. Oczywiście niezależnie od obsady konkursów olimpijskich w Moskwie w roku 1980 złoty i srebrny medal Jana Kowalczyka i srebrny Mariana Kozickiego jest najlepszą wizytówką polskiego i legijnego jeździectwa. 32 lata Prezesem Sekcji był płk Antoni Łuczyński. To głównie jemu zawdzięcza sekcja swoją pozycję w sporcie jeździeckim. Wielkie zaangażowanie, zapał i ofiarność Prezesa potrafiły pokonać tysiące przeciwności, zainspirować do pracy dziesiątki lub setki ludzi. Czas robi swoje, życie toczy się dalej. Sport, a więc i nasza sekcja, aby istnieć i rozwijać się musi znaleźć swoje miejsce w nowych strukturach i uwarunkowaniach. Mały, kameralny i przepięknie położony prawie w centrum Warszawy obiekt wojskowego klubu jest praktycznie jedynym miejsce w stolicy, gdzie można zagwarantować 150-170 koniom dobre warunki stajenne, a kibicom umożliwić oglądanie międzynarodowych zawodów w prawdziwie jeździeckiej atmosferze.