sprawozdania

STATUT STOWARZYSZENIA

2011

Sprawozdanie finansowe 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2011 r.

Bilans 2011 r.

2012

Sprawozdanie finansowe 2012 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2012 r.

Bilans 2012 r.

RZiS 2012 r.

2013

Sprawozdanie finansowe 2013 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2013 r.

Bilans 2013 r.

RZiS 2013 r.

2014

Sprawozdanie finansowe 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2014 r.

 

2015

Sprawozdanie finansowe 2015 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2015 r.

 

2016

Sprawozdanie finansowe 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2016 r.

 

2017

Sprawozdanie finansowe 2017 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2017 r.

2018

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2018 r.

2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019 r.

Informacja dodatkowa 2019 r.

RZiS 2019 r.

Bilans 2019 r.