Historia

PONAD 60 LAT KONI NA KOZIELSKIEJ

Sekcja Jeździecka Skoków CWKS „Legia” powstała dzięki staraniu miłośników jeździectwa w mundurach w 1960 r. Tereny byłego Wojskowego Ośrodka Weterynarii przeobrażano stopniowo w obiekt sportowy. Pod koniec lat sześćdziesiątych zbudowano hipodrom, przebudowano główną stajnię na 60 boksów dla koni.
W następnych latach ukończono budowę hipodromu z krytą trybuną i budynkiem dla komisji sędziowskiej. Utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, ogrodzono teren, posadzono drzewa i krzewy. W 1985 roku postawiono krytą ujeżdżalnię o wym. 84 x 18 m początkowo z blachy falistej, której ściany wymurowano w 1993 r. W chwili powstania sekcja miała 14 koni. Ich stan w latach późniejszych doszedł do ponad 80. Ogółem mieliśmy w treningu ok. 360-380 koni. Do najlepszych należy zaliczyć: Artemora, Blekota, Bronza, Brzaska, Chandżara, Don Hubertusa, Darleta, Drobnicę, Festyna, Roncevala, Skarbca czy Tyrasa.

Rozpoczęta w 1961 roku działalność sportowa zaowocowała widocznymi efektami już w następnym roku. Zawodnicy Legii zaczęli odnosić sukcesy na zawodach ogólnokrajowych i za granicą. Głównymi ich autorami byli: Jan Kowalczyk i Marian Kozicki. Trenowani przez doskonałego trenera (przedwojennego rotmistrza 2. pułku ułanów, czołowego jeźdźca polskiego okresu międzywojennego) mjr Wiktora Olędzkiego, w latach 1965-80 odnosili wiele sukcesów na hipodromach Europy i świata. Pierwszym wielkim sukcesem było 4. miejsce ex aequo, jakie Jan Kowalczyk odniósł (na koniach Drobnica i Ronceval) podczas mistrzostw Europy w Rotterdamie w 1967 roku. Ostatnim były medale na IO w Moskwie w 1980 roku: złoty Jana Kowalczyka (Artemor) oraz srebrny polskiej drużyny, w skład której wchodził także Marian Kozicki (Bremen).

Przez wiele lat Kowalczyk i Kozicki wraz z Antonim i Tomaszem Pacyńskimi, Franciszkiem Ciebielskim, Zbigniewem Ciesielskim, Marianem Babireckim, Krzysztofem Ferensteinem i Stefanem Migdalskim, a w ostatnich latach świetności Sekcji – Zbigniewem Kościeńskim i Eugeniuszem Koczorskim, stanowili czołówkę krajową. Ogółem zawodnicy naszej sekcji zdobyli tylko w kategorii seniorów 22 tytuły mistrzów Polski i ponad 110 pierwszych miejsc na zawodach rangi CSIO.

Prezesem Sekcji przez 32 lata był płk Antoni Łuczyński. To głównie jemu zawdzięcza Sekcja swoją pozycję w sporcie jeździeckim. Wielkie zaangażowanie, zapał i ofiarność Prezesa potrafiły pokonać tysiące przeciwności, zainspirować do pracy dziesiątki lub setki ludzi.
W Sekcji Jeździeckiej Skoków CWKS Legia służyli-pracowali:
– lekarze weterynarii: płk Roman Szykóła, Tomasz Stężycki, mjr Zbigniew Graszka
– trenerami byli: mjr Wiktor Olędzki, kpt. Ludwik Pyrowicz, Krystyna Babirecka, Marian Babirecki, mjr Henryk Sołtysik, sierż. sztab. Zbigniew Ciesielski, por. Czesław Goleń, sierż. Jerzy Kretowicz, Wiktor Durkot
– kierownicy Sekcji-Jeździeckiej Skoków: kpt. Kazimierz Wojtczak, mjr Stanisław Lipowiecki, kpt. Bronisław Gosztyła, mjr Wiesław Świgoń, por. Andrzej Wujec, kpt. Andrzej Nowak, kpt. Zbigniew Dukaj, Andrzej Witkowski
Niestety, w latach dziewięćdziesiątych wielosekcyjny klub Legia zaczął podupadać. Sekcja Jeździecka także. W trosce o dalszy los obiektu jeździeckiego zlokalizowanego przy ul. Kozielskiej, grupa członków i sympatyków Sekcji powołała w 2000 roku do życia Stowarzyszenie Miłośników Sekcji Jeździeckiej Legia Kozielska (od 2003 r. Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Legia Kozielska”).

W latach 2001-2010 Stowarzyszenie zorganizowało wiele zawodów jeździeckich i to wysokiej rangi. Dość powiedzieć, że Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody odbyły się w tej dekadzie na Kozielskiej 4 razy (2001, 2002, 2005 i 2008). Poza tym dwa razy (2001, 2002) odbyły się Mistrzostwa Polski Młodych Koni (też w skokach), a w 2005 roku finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Poza tym corocznie Stowarzyszenie organizowało Memoriał mjr. Wiktora Olędzkiego, czyli ogólnopolskie zawody w skokach przez przeszkody, oraz po kilka razy w roku zawody regionalne.

Stowarzyszenie przejęło całkowicie rolę gospodarza na Kozielskiej, 7 lutego 2006 roku, kiedy to na mocy umowy o współpracy, CWKS Legia udostępnił Stowarzyszeniu  obiekt wraz z wyposażeniem trwałym i ruchomym. Taki stan rzeczy trwał do 31 marca 2008 roku, kiedy to Syndyk Masy Upadłościowej klubu CWKS ją wypowiedział. Po trzech miesiącach udało się doprowadzić do podpisania kolejnej umowy, tym razem między Stowarzyszeniem a Stołecznym Zarządem Infrastruktury. Ta umowa obowiązywała do końca 2008 roku.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej obiekt przy ul. Kozielskiej został w 2008 roku podporządkowany Dowódcy Garnizonu Warszawa na potrzeby Szwadronu Kawalerii WP. Stowarzyszenie pozostało jednak na Kozielskiej, już na prawach „sublokatora” wykorzystującego część obiektu, a podstawą do jego bytności i działalności jest trójstronna umowa zawarta w 2010 roku, której sygnatariuszami są: Dowództwo Garnizonu Warszawa, Stołeczny Zarząd Infrastruktury oraz Stowarzyszenie „KJLK”.

Dziesięć lat, między powstaniem Stowarzyszenia (2000) a podpisaniem wspomnianej trójstronnej umowy (2010), był to najtrudniejszy okres historii obiektu jeździeckiego na Kozielskiej. Postępujący upadek klubu CWKS Legia groził tym, że i Sekcja Jeździecka upadnie całkowicie, konie znikną z Kozielskiej, a powstanie tam, np. stacja benzynowa czy inny obiekt. W tym miejscu warto wspomnieć tych, którzy przez owe 10 lat włożyli wiele pracy i serca w to, aby tak się nie stało. Prezesami Stowarzyszenia w tym czasie były tylko dwie osoby: Marek Szewczyk i Maciej Kasperkiewicz. Obaj pracowali społecznie i obaj nie byli prezesami malowanymi, ale bardzo aktywnie działali nie tylko przy organizacji zawodów czy życia codziennego klubu, ale mieli wielki wkład najpierw w negocjowanie, a potem w doprowadzenie do podpisania wspomnianych umów, dzięki którym konie przetrwały na Kozielskiej.
Najbardziej aktywnymi członkami zarządu przez kilka kadencji byli: Wojciech Górnicki, Tadeusz Jaworski, Rafał Kowalski (a jego syn, Michał Wierusz-Kowalski, choć nie był w zarządzie, bardzo aktywnie działał w komitetach organizacyjnych mistrzostw Polski), Magda Antonowicz, Jan Żółkiewski, Jerzy Macur czy płk Jerzy Gąska. Ten ostatni został prezesem Stowarzyszenia po 2010 roku, co było pewnego rodzaju spięciem klamrą jego działalności na Kozielskiej, jako że wcześniej był wiele lat prezesem Sekcji Jeździeckiej CWKS Legia, kiedy jeszcze ten wielosekcyjny klub funkcjonował. Antonina Pieczyńska nie tylko działała (i działa) w komisji rewizyjnej, ale także zawsze służyła Stowarzyszeniu pomocą prawną. Dyrektorami klubu w omawianym okresie, czyli zatrudnianymi przez Stowarzyszenie byli: Andrzej Witkowski, Tadeusz Jaworski, a w latach 2011-2016 Andrzej Nowak. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o jeszcze jednej osobie. Chorąży Bronisław Baniak rozpoczął pracę na Kozielskiej w 1955 roku, a więc na 5 lat przed powstaniem Sekcji Jeździeckiej, a potem przez ponad 50 lat podkuwał konie tu stacjonujące. Był nie tylko podkuwaczem, ale także tzw. złotą rączką (niektóre efekty jego pracy służą użytkownikom na Kozielskiej do dziś), a nawet, kiedy była taka potrzeba, pełnił obowiązki kierownika Sekcji. Zawsze mogliśmy liczyć i ciągle służy nam pomocą wychowanek Sekcji Jeździeckiej-Skoków, wieloletni Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Pan Marcin Szczypiorski.

Przez 15 lat działalności Stowarzyszenia „KJLK” nie udało się przywrócić dawnej świetności sportowej na Kozielskiej, ale udało doprowadzić do tego, że jeździectwo wyczynowe powróciło na Kozielską. Jednak z jedną zasadniczą różnicą w porównaniu do dawnych lat: konie przestały być własnością wojska. Na koniach należących do prywatnych osób, przy skromnym wsparciu finansowym Stowarzyszenia, często wyrażającym się kilkuletnią dzierżawą poszczególnych koni, a także częściowym pokrywaniem kosztów uprawiania tego drogiego sportu, udało się w latach 2000-2016 znowu zaznaczyć obecność zawodników z Kozielskiej na jeździeckiej mapie Polski.
Sukcesy w mistrzostwach Polski w kategorii kuców odnosili Stanisław Przedpełski na Bondzie (skoki), Monika Kalicińska na Toskanii (WKKW) oraz na Mister Man i Toskanii (ujeżdżenie). Widoczni w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w skokach byli: Eugeniusz Koczorski (Efekt, Don Roberto), Łukasz Okińczyc (Eremita, Cud), czy Krzysztof Mazur (Zalina). Paweł Kaliciński zdobył srebrny medal MP młodych jeźdźców (Potomak) w 2007 roku. Stanisław Przedpełski brał udział w MP juniorów (Don Roberto i Eremita),a Krzysztof Mazur reprezentował barwy Stowarzyszenia w MP i Halowym Pucharze Polski na koniach: Fantazja, Marcepan oraz regularnie startuje w konkursach GP, trenowany od 15 lat przez Pana Dariusza Jechnę.
Najwięcej medali na poziomie MP i sukcesy najwyższej rangi wywalczyła Gabriela Jaworska w konkurencji ujeżdżenia. Dwa razy była medalistką MP juniorów i raz MP młodych jeźdźców (Raymond), 5 razy reprezentowała barwy Polski na mistrzostwach Europy w tych kategoriach wiekowych. Dwukrotnie brała udział w Mistrzostwach Świata Młodych Koni – na koniu Zimba. Na koniu tym zdobywała też medale Halowego Pucharu Polski. W 2015 roku wywalczyła kolejny medal HPP, brązowy, na koniu Germany.

Ponad 60 lat sportu jeździeckiego na Kozielskiej to historia ludzi, którzy jako trenerzy, wychowawcy, zawodnicy i działacze społeczni współtworzyli „KOZIELSKĄ”. Ludzie odchodzą, ale pamięć o nich i ich dokonaniach pozostaje. Dowodem tego są zawody organizowane przez Stowarzyszenie „Klub Jeździecki Legia-Kozielska”: Memoriał mjr. Wiktora Olędzkiego, Memoriał płk. Antoniego Łuczyńskiego, Memoriał gen. Kazimierza Gilarskiego. Obecna sytuacja, w jakiej znalazła się „KOZIELSKA”, stawia przed nami nowe wyzwania, godne założycieli sekcji. Zapraszamy wszystkich miłośników i sympatyków „Kozielskiej” do pomocy, aby przywrócić dawną świetność naszej sekcji.

Zarząd Stowarzyszenia
”Klub Jeździecki Legia Kozielska”