1,5% podatku dochodowego

Dziękujemy za Państwa wsparcie w poprzednich latach, w tym roku również mogą Państwo przekazać nam 1,5% podatku dochodowego.

Nieważne, ile Państwo zarabiają i jaką kwotę stanowi Państwa 1,5% podatku. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielają Państwo realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Państwu wdzięczni.

Kilka słów o tym czym się zajmujemy, czyli o celach naszej działalności statutowej:
  • organizujemy i prowadzimy działalność sportową w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w dyscyplinie skoków przez przeszkody
  • szkolimy zawodników
  • zawodnicy reprezentujący nasze barwy biorą udział w jeździeckich zawodach krajowych i międzynarodowych
  • propagujemy rozwój sportów jeździeckich
  • tworzymy dogodne warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży oraz innych osób.
  • kontynuujemy tradycję polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza wojskowego
  • ochroną i mecenatem nad związanymi z jeździectwem tradycjami, pamiątkami, zabytkami i zawodami.

Dane naszego OPP:

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1,5% podatku