Przekaż 1% na „Kozielską”

Dziękujemy za Twoje wsparcie

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji w sportach jeździeckich, zwłaszcza w dyscyplinie skoków przez przeszkody.

2 ) Wyszkolenie zawodników.

3 ) Rozbudowa i utrzymanie na właściwym poziomie infrastruktury i bazy technicznej oraz stałe poprawianie ich poziomu.

4 ) Podejmowanie wszelkich działań na rzecz zaopatrzenia zawodników w odpowiedni sprzęt i konie.

5 ) Organizowanie i udział w jeździeckich zawodach krajowych i międzynarodowych.

6 ) Propagowanie rozwoju sportów jeździeckich.

7 ) Tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i sportu jeździeckiego wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz innych osób.

8 ) Kontynuowanie tradycji polskiego jeździectwa sportowego, zwłaszcza wojskowego.

9 ) Ochrona i mecenat nad związanymi z jeździectwem tradycjami, pamiątkami, zabytkami i zawodami.

Dane naszego OPP: