Jubileusz 80-lat Pana Mariana Kozickiego

W dniu 25.05.2021 roku w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Warszawie uczciliśmy 80-te urodziny naszego wicemistrza olimpijskiego Pana Mariana Kozickiego.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wręcza medal okolicznościowy.

Podczas spotkania na ręce jubilata przekazane zostały życzenia od Prezesa Polskiego Związku Olimpijskiego oraz od Starosty Nowotomyskiego.

Jubilatowi wręczono upominki z okazji 80-tych urodzin.