Szkolenie klas mundurowych (wojskowych)

W ramach współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi w zakresie przygotowania uczniów do służby wojskowej, ponownie gościliśmy uczniów klas mundurowych (wojskowych) i ich opiekunów z Zespołu Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii na warsztatach jeździeckich. Podstawowe informacje o koniach, rasach, maściach oraz użytkowaniu koni w sporcie przedstawił nasz zawodnik plut. Krzysztof Mazur. Konkurencję pięcioboju nowoczesnego zaprezentował trener Andrzej Żółkiewski. Następnie uczniowie mogli dosiąść osobiście naszych koni rekreacyjnych.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zapoznali uczestników z różnymi typami broni będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z żołnierzami Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, którzy to przedstawili różne warianty pełnienia służby wojskowej.

   

Policjant z  Ogniwa Konnego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP zaprezentował uczniom przygotowanie konia policyjnego do zabezpieczenia imprezy masowej o podwyższonym ryzyku.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Nowak wręczył na ręce wychowawcy pamiątkowy puchar .

   

Po tych wszystkich przedsięwzięciach wspaniale smakowała żołnierska grochówka.

Wierzymy, że odbycie warsztatów jeździeckich ukierunkuje niektórych do podjęcia służby w Szwadronie Kawalerii WP. Zarząd Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Legia Kozielska” dziękuje wszystkim zaangażowanym za pomoc w organizacji spotkania.