Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem etosu oraz kultywowanie chlubnych tradycji kawaleryjskich WP, dnia 29 listopada 2019 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy:

Stowarzyszeniem „Klub Jeździecki Legia Kozielska” a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii.

Podpisanie porozumienia odbyło się w czasie uroczystego mianowania uczniów Liceum Ogólnokształcącego na kadetów szkoły /klasy mundurowe/.

 

 

 

 

 

 

 

Porozumienie podpisali Dyrektor szkoły p. Jarosław Adwent oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia p. Andrzej Nowak.