SPOTKANIE OKOLICZNOŚCIOWE NA KOZIELSKIEJ

W dniu 8 grudnia 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia członkowie Zarządu spotkali się z Dowódcą Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomaszem Dominikowskim oraz Dowódcą Pułku Reprezentacyjnego WP płk Leszkiem Szcześniakiem. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda. W związku z niedawno otrzymanym awansem na stopień generała brygady, Dowódcy Garnizonu Warszawa wręczono symboliczną podkowę „na szczęście” w dalszej służbie wojskowej i życiu prywatnym. Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie Dowódcy Pułku Reprezentacyjnego WP Srebrną Honorową Odznaką Jeździecką Polskiego Związku Jeździeckiego za olbrzymi wkład w działalność  naszego Stowarzyszenia.