Materiał o Stowarzyszeniu w Pożyteczni.pl

W magazynie Pożyteczni.pl 9 marca 2022 roku ukazał się materiał o naszym Stowarzyszeniu. Program pożyteczni.pl opisuje działalność organizacji pożytku publicznego i formy aktywności obywatelskiej. Poniższy odcinek zrealizowano pod hasłem „Sport to zdrowie”, które nie jest tylko pustym sloganem, ale często dewizą życiową.

Nasi członkowie, zawodnicy i pracownicy przybliżyli działalność statutową Stowarzyszenia

https://vod.tvp.pl/video/pozytecznipl,09032022,58569259